พนักงานขาย (10 อัตรา)

227

รับผิดชอบงานด้านการขาย หน้าร้านของบริษัท

  • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • เพศ ชาย/หญิง
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ