กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี สรรค์ศิลป์ ศิลป์สร้าง

85

กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี สรรค์ศิลป์ ศิลป์สร้าง ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ SKY HALL ชั้น 6 คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนิทรรศการแสดงผลงาน นักเรียน นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และร่วมกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมการทำลูกโป่งแฟนซี กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์ กิจกรรมการเพ้นท์กระเป๋าผ้า กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย กิจกรรมสาธิตการเขียนภาพเหมือน กิจกรรมงานภาพพิมพ์แกะไม้ และกิจกรรม PAPER ART