ร่วมบริจาคโลหิต มอบชีวิต ด้วยปลายมือ ประจำปี 2559

41

ร่วมสร้างกุศลให้กับชีวิตด้วยการให้  วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น G คลังพลาซ่า จอมสุรางค์