คลังพลาซ่า มอบโอกาสให้โรงเรียนที่ขาดแคลน มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว

86

คลังพลาซ่า มอบโอกาสให้โรงเรียนที่ขาดแคลน มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมและโรงเรียนบ้านโคกโจด อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559