คลังพลาซ่า เติมฝัน ปันสุข เพื่ออนาคตน้อง

49

ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ร่วมกับ โคราชทวีพล
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน และโรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ในโครงการ “คลังพลาซ่าเติมฝัน ปันสุขเพื่ออนาคตน้อง” รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท โดย คุณสุจิตรา โพสาวัง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตัวแทนห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าเป็นผู้มอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559