ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมสร้างโอโซนที่ปลอดภัย ใส่ใจคนโคราช

56

คลังพลาซ่า ห้างท้องถิ่นหนึ่งเดียวเมืองโคราช แม้จะตั้งอยู่ใจในเมือง แต่มีระบบนิเวศน์ไม่แตกต่างจากธรรมชาติ เนื่องจากใช้ระบบโอโซนที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ
ทำให้ลดการใช้สารเคมี ลดมลพิษทางอากาศการใช้ระบบโอโซนในระบบน้ำระบายความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็นเพื่อฆ่าเชื้อโรคและปรับสภาพน้ำซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน
ระบบโอโซนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำทำให้ลดการใช้สารเคมี และความจำป็นในการโบลว์ดาวเพื่อรักษาคุณภาพน้ำ ของระบบหอระบายความร้อน และที่สำคัญช่วยลดการเกิดตรันความร้อนของหอระบายความร้อนเราใส่ใจต่อทุกรายละเอียดในทุกเส้นทางที่ก้าวผ่านและเส้นทางที่จะเดินต่อไป เราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความอบอุ่น ความสุขทุกๆ ครั้งที่ลูกค้าเข้าสู่ห้างฯ รอยยิ้ม ความประทับใจในบริการ ความสะดวกสบายความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหัวใจสำคัญสำหรับเรา

คลังพลาซ่า ห้างของคนโคราช