คลังพลาซ่าร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ

26

คลังพลาซ่าร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ ( Korat Jobs & Career Expo 2016 ) ได้รับเกียรติจาก คุณสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคุณวิษณุ เทียนหอม ผู้จัดการทั่วไป คุณนิศาชล สยุมภูรุจินันท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ ให้การต้อนรับ มีนายจ้างจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 50 แห่ง การแนะแนว/แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน การทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพและภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน การสาธิตอาชีพอิสระ คลินิกอาชีพ การจำหน่ายสินค้า OTOP และนิทรรศการ/การให้บริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2559 ณ Sky Hall ชั้น 6 คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ ที่ผ่านมา