logo_klangvilla

คลังวิลล่าจะเป็นศูนย์การค้าขนาดย่อมในรูปแบบคอมมิวนิตี้มอลล์ (community mall)
ภายในโครงการประกอบด้วย 3 โซน คือ

klangmarket_300

คลังมาร์เก็ต

หรือซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อม ซึ่งจะเป็นที่รวมของสินค้า ในท้องถิ่นและสินค้าที่หาซื้อได้ยากมาไว้แห่งเดียว

klangplearn_300

คลังเพลิน

เป็นแหล่งเรียนรู้ จำหน่ายหนังสือ เครื่องเขียน โดยจัดให้มีมุมพักผ่อน มุมนั่งอ่านหนังสือที่โปร่ง โล่งสบาย

klangzaab_300

คลังแซบ

เป็นศูนย์รวมอาหารท้องถิ่นของโคราชที่หลากหลาย และมีสีสันตกแต่ง ให้กลมกลืนกับคอนเซ็ปต์ของคลังวิลล่า

klanggardent-300x300

คลังการ์เด้น

ผักปลอดสารพิษ ที่คลังพลาซ่า ปลูกเองด้วยเทคโนโลยีไฮโดรโปนิกส์ สด สะอาด ทุกวัน