ภาพบรรยากาศผู้ที่มาเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

37

เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
ให้เลือด ให้ชีวิต ให้โลหิต ช่วยเพื่อนมนุษย์

บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น B คลังพลาซ่า จอมสุรางค์
ร่วมทำบุญส่งท้ายปีกันนะคะ
#klangplaza #คลังพลาซ่าห้างของคนโคราช