คลังพลาซ่า ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ช่วยพี่ตูน ก้าวคนละก้าว@โคราช”

19

สมทบทุนบริจาคซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ