เจ้าหน้าที่แผนกการตลาด (1 ตำแหน่ง)

274

รับผิดชอบงานการตลาดของบริษัทฯ

  • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • เพศ ชาย
  • วุฒิปริญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ดูแลงานการตลาด และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากสนใจ เตรียมเอกสารสมัครงานและสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกฝ่ายบุคคล คลังพลาซ่า จอมสุรางค์