ภาพมอบรางวัล “กิจกรรม Thank You for Klang Plaza Member Card กินฟรี ช็อปฟรี ตรวจสุขภาพฟรีกับร้านค้าพันธมิตรคลังพลาซ่า” ขอขอบคุณลูกค้าสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราค่ะ

54

ภาพมอบรางวัล “กิจกรรม Thank You for Klang Plaza Member Card กินฟรี ช็อปฟรี ตรวจสุขภาพฟรีกับร้านค้าพันธมิตรคลังพลาซ่า” ขอขอบคุณลูกค้าสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราค่ะ #คลังพลาซ่าห้างท้องถิ่นของคนโคราช

ขอขอบพระคุณร้านค้าพันธมิตรคลังพลาซ่าผู้สนับสนุนรางวัล
1.รพ.กรุงเทพฯ-ราชสีมา
2.ร้านอาหารญี่ปุ่นโกเบ
3.ร้านบ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์
4.โรงแรมศิริโฮเต็ล
5.ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ โคราช (ริม ลีฟวิ่ง)