สวนสัตว์นครราชสีมา

45

สวนสัตว์นครราชสีมา
มอบส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าชุดว่ายน้ำและห่วงยาง
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร KLANG PLAZA MEMBER CARD