โรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวช

41

โรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวช
มอบส่วนลด 5% สำหรับค่ารักษาสัตว์ และส่วนลด 3% สำหรับค่าอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร KLANG PLAZA MEMBER CARD