บรรยากาศ งานลดสนั่นวันเดียว 5 ธันวา 59 ทั้ง 3 สาขา

45

คลังพลาซ่า อัษฎางค์(คลังเก่า)

คลังพลาซ่า จอมสุรางค์(คลังใหม่)

คลังมาร์เก็ต สุรนารายณ์(คลังวิลล่า)