ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ร่วมกับ ชมรมครูศิลป์โคราช จัดนิทรรศการศิลปะถวายความอาลัย พ่อของแผ่นดิน “พระประทีปส่องแผ่นดิน สืบศิลป์อาลัยพ่อ”

36

ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ร่วมกับ ชมรมครูศิลป์โคราช จัดนิทรรศการศิลปะถวายความอาลัย พ่อของแผ่นดิน “พระประทีปส่องแผ่นดิน สืบศิลป์อาลัยพ่อ”
วันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้น 6 คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา