KOBE

76

คุณไพรัตน์ มานะศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท มอบแจกันดอกไม้ให้กับ คุณเอกฐากร เที่ยงตรง (เชฟใหม่) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดร้าน KOBE @ ชั้น 3 #คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา