บริษัท ยูนีเวอร์บิวตี้ จำกัด (ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเทลมี) ร่วมกับ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด พร้อมคืนกำไรสู่สังคม

50

บริษัท ยูนีเวอร์บิวตี้ จำกัด (ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเทลมี) ร่วมกับ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด พร้อมคืนกำไรสู่สังคม
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเทลมี มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
โดยคุณไพรัตน์ มานะศิลป์ รองประธานกรรมการ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินบริจาค จำนวน 19,000 บาท ให้แก่นายแพทย์ จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา ผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ เคาน์เตอร์เครื่องสำอางเทลมี ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่า อัษฎางค์