คุณไพรัตน์ มานะศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยสินค้า

43

“คลังพลาซ่า ห้างของคนโคราช”
คุณไพรัตน์ มานะศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยสินค้า ทั้งในส่วนของคุณภาพ ราคา และความหลากหลายของสินค้า พร้อมทั้งการให้บริการในแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต #คลังซูเปอร์มาร์เก็ตทั้ง 2 สาขา และ #คลังมาร์เก็ตคลังวิลล่าสุรนารายณ์