เดิน-วิ่ง ย่าโมมินิมาราธอน 2016 ครั้งที่ 1 ( 9 ต.ค.2559)

96

กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีา และ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า
จัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง มหากุศล ย่าโมมินิมาราธอน ระยะทาง 3.2 ก.ม. และ 10 ก.ม.
โดยนำรายได้ ร่วมสร้าง “พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล” อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
และมอบให้สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559