คลังวิลล่า และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัด นครราชสีมา

55

คลังวิลล่า และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัด นครราชสีมา
ขอเชิญร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
บริเวณชั้น 1 คลังวิลล่า สุรนารายณ์
เพียงหนึ่งหยดที่มอบให้ ไม่ใช่แค่โลหิต แต่นั่นคือ มอบชีวิต แด่มิตรแท้ ชาวไทย