บรรยากาศ กิจกรรม “สอยดาวตักบอลลุ้นโชค” @คลังพลาซ่า ทั้ง 2 สาขา @คลังวิลล่าสุรนารายณ์

91

บรรยากาศ กิจกรรม “สอยดาวตักบอลลุ้นโชค” @คลังพลาซ่า ทั้ง 2 สาขา @คลังวิลล่าสุรนารายณ์