คลังพลาซ่ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการต่างๆ นำโดย นายไพจิตร มานะศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมพนักงาน

107

คลังพลาซ่ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการต่างๆ นำโดย นายไพจิตร มานะศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมพนักงาน ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ดังนี้
1.พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2
2.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
3.พ.ต.อ.สุภากร คำสิงห์นอก รร.ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา
4.น.อ.วิชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน 1
5.พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3
#คลังพลาซ่าห้างของคนโคราช