เจ้าหน้าที่แผนกคอมพิวเตอร์ (1 ตำแหน่ง)

907

รับผิดชอบงานแผนกคอมพิวเตอร์และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • เพศ ชาย
  • วุฒิ ปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ