การแสดงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยน้อง ๆ จากศูนย์ฝึกสอนร้องเพลงศักดิ์ศรี ราชสีมา

60

การแสดงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยน้อง ๆ จากศูนย์ฝึกสอนร้องเพลงศักดิ์ศรี ราชสีมา ในนิทรรศการศิลปะถวายความอาลัย พ่อของแผ่นดิน “พระประทีปส่องแผ่นดิน สืบศิลป์อาลัยพ่อ” ณ ชั้น6 คลังพลาซ่า จอมสุรางค์
#คลังพลาซ่าห้างของคนโคราช